Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania możesz skontaktować się z nami:

lub pisząc tradycyjny list (:D) na adres:
Telu.pl
Barcice 474
33-343 Barcice

Punkt odbioru osobistego zlokalizowany jest przy ulicy Zielińskiej 20 w Krakowie.

Podmiot odpowiedzialny

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym Telu.pl prowadzony jest przez Jarosława Górka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Telu.pl Jarosław Górka wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Barcice 474, 33-343 Barcice, NIP 7343362232, REGON 363788834, adres poczty elektronicznej: kontakt@telu.pl oraz numer telefonu: +48 796 796 023.